Nathaniel Lord Britton
Nathaniel Lord Britton

* 15. Januar 1859 – 25. Juni 1934 †

Vereinigte Staaten

Fabaceae

Fabaceae gesammelt und Fabaceae identifiziert

Amos P. Brown
Amos P. Brown

* 03. Dezember 1864 – 09. Oktober 1917 †

Vereinigte Staaten

Helicinidae

Helicinidae gesammelt und Lycopodiaceae identifiziert

John F. Cowell

* 03. März 1852 – 01. Mai 1915 †

Vereinigte Staaten

Asteraceae

Asteraceae gesammelt

Elizabeth Gertrude Britton
Elizabeth Gertrude Britton

* 09. Januar 1858 – 25. Februar 1934 †

Vereinigte Staaten

Dicranaceae

Dicranaceae gesammelt und Dicranaceae identifiziert

Bayard Henry Long

* 22. September 1885 – 09. Juni 1969 †

Asteraceae

Asteraceae gesammelt und Cyperaceae identifiziert

William H. Witte

* 1873 – 1963 †

Vereinigte Staaten

Cyperaceae

Cyperaceae gesammelt und Marchantiaceae identifiziert